« Zobrazit všechna ubytovací zařízení ve městě Londýn
Palmers Lodge - Swiss Cottage, Londýn, Anglie
40 College Crescent, Swiss Cottage, Londýn, Anglie
 Mapa, Popis Cesty 
Poznamenejte si, Ceny jsou uváděny za osobu a noc v CZK
 
Typy pokojů 17
Po
18
Út
19
St
Počet hostů
Standard 4 Lůžko Dámské Ložnice   676.71  
Standard 6 Lůžko Smíšené Ložnice 492.15 676.71  
Standard 6 Lůžko Dámské Ložnice   615.19  
Standard 8 Lůžko Dámské Ložnice   553.67  
Standard 8 Lůžko Smíšené Ložnice 461.39 615.19  
Standard 9 Lůžko Smíšené Ložnice 584.43 830.51 768.99
Superior 9 Lůžko Smíšené Ložnice   892.03  
10 Lůžko Smíšené Ložnice 615.19 768.99 799.75
Standard 12 Lůžko Dámské Ložnice Samostatné Wc 522.91 645.95 676.71
Standard 12 Lůžko Smíšené Ložnice 522.91 645.95 676.71
12 Lůžko Dámské Ložnice 369.11 645.95 676.71
Standard 14 Lůžko Smíšené Ložnice 369.11 645.95 676.71
14 Lůžko Dámské Ložnice 492.15 615.19 645.95
Standard 18 Lůžko Smíšené Ložnice 492.15 615.19 645.95
 

Popis ubytovací kapacity

Atmosf�ra viktori�nsk�ch časů za n�zkou cenu!
Z�KAZN�CI SERVERU HOSTELS.COM N�S ZAŘADILI MEZI DES�TKU NEJLEP��CH HOSTELŮ NA SVĚTĚ ZA ČERVENEC, Z�Ř�, Ř�JEN, LISTOPAD, PROSINEC 2006 a za LEDEN, �NOR, BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN 2007�
V ROCE 2006 JSME Z�SKALI DRUH� M�STO V KATEGORII NEJLEP�� HOSTEL VYHLA�OVAN� LOND�NSKOU TURISTICKOU AGENTUROU VISITLONDON.
Upozorňujeme, �e na�e SPOLEČN� LO�NICE jsou vybaveny DVOJLŮ�KY. Ka�d� objednan� n�v�těvn�k m� k dispozici jedno DVOJLŮ�KO, tak�e pokud se o něj ve dvojici poděl�te, objednejte pouze jednu osobu. Ka�d� dvojlů�ko je od ostatn�ch odděleno z�věsem a m� k dispozici světlo a z�suvku.
V�tejte v hostelu Palmers Lodge, lond�nsk� ubytovně, kter� je tak trochu jin�, a pro�ijte atmosf�ru viktori�nsk�ch časů v domě, kde bydlel Samuel Palmer, dědic slavn� tradice v�roby su�enek firmy Huntley and Palmers. Rozlehl� dům byl postaven v roce 1881 a zrestaurov�n tak, aby mohl n�v�těvn�kům během jejich pobytu v Lond�ně nab�zet nejen ubytov�n� za n�zk� ceny, ale tak� jedinečn� z�itek.
Nab�z�me různ� varianty ubytov�n� � od samostatn�ch pokojů a� po společnou lo�nici s 28 lů�ky pro opravdu spořiv� cestovatele. Velkou p�či jsme věnovali vybaven� prostorn�ch pokojů nejkvalitněj��mi palandami a zař�zen�m pro bezpečn� ukl�d�n� věc�.
Host� mohou ZDARMA vyu��t připojen� na internet a WiFi, odpoč�vat ve společensk�m salonku nebo s př�teli zaj�t na drink k baru.
Na�e velk� a kr�sn� hala je skvěl�m m�stem pro setk�v�n� s nov�mi lidmi � nebo pro drink či občerstven� u baru � hala i bar jsou vybaveny velkoplo�n�mi televizn�mi obrazovkami.
Pokud se chyst�te někam vyrazit, jeďte metrem ze stanice Swiss Cottage nebo Finchley Road a za p�r minut jste v centru. V př�padě, �e se budete vracet opravdu pozdě, chyt�te je�tě autobus z Trafalgar Square. Pobl� hostelu se mů�ete proj�t po Abbey Road nebo nav�t�vit tr�i�tě Camden Market. A jestli je i to na v�s moc daleko, spoustu z�bavy si u�ijete i na Finchley Road, kde najdete dvě kina, divadlo Hampstead Theatre, bary, restaurace, a n�kupn� centrum O2. Na�i zaměstnanci v�m r�di porad�!
D�ky tomuto kr�sn�mu domu si n�v�těvn�ci mohou historii Lond�na nejen prohl�dnout, ale př�mo v n� str�vit noc! Při rekonstrukci jsme jej vybavili ve�ker�m modern�m zař�zen�m, ani� bychom zničili jeho atmosf�ru, a host� se z�roveň mohou d�ky na�im svědomit�m zaměstnancům, syst�mu bezpečnostn�ch karet a vysok�mu standardu poskytovan�ch slu�eb c�tit v bezpeč�. Na��m c�lem je poskytovat cestovatelům s n�zk�m rozpočtem pohodln�, bezpečn�, čist� a prostorn� ubytov�n�. Historii Lond�na si nemus�te jen prohl�et - pro�ijte ji na chv�li!
Hostel Palmers Lodge je um�stěn v centr�ln� č�sti Lond�na pobl� stanic metra Swiss Cottage a Finchley Road (4 stanice od středu města), s autobusov�m spojen�m na leti�tě Stansted i Luton.
Ubytov�n� prob�h� od 14:00, ale zavazadla si mů�ete ulo�it i dř�ve � pro �schovu zavazadel jsou k dispozici zamykateln� skř�ňky mimo pokoje � stoj� 2� nebo 3�. Pod ka�dou postel� je um�stěna skř�ňka pro ulo�en� zavazadel, vezměte si s sebou proto z�mek (nebo si jej mů�ete zakoupit v recepci).
Odhl�en� je v 11:00, sn�daně od 7:30 do 10:00 hodin.
Při ubytov�n� po�adujeme předlo�en� identifikačn�ho průkazu s fotografi� � ubytov�n� mohou rezervovat pouze osoby star�� 18 let, mlad�� osoby pouze v doprovodu dospěl�ho stejn�ho pohlav�.
V ceně je ve�ker� povlečen� a postele jsou pro v�s ustl�ny. V ceně nejsou zahrnuty ručn�ky, ale je mo�nost zakoupit je v recepci. Upozorňujeme, �e v současn� době nen� n�v�těvn�kům k dispozici kuchyňka. U baru je mo�no zakoupit občerstven� a v bezprostředn�m okol� se nach�z� cel� řada restaurac�.
Další fotografie
 
    
  Vybavení ubytovací kapacity
  • Restaurace
  • Přístup k Internetu
  • Prádelna
  • Včetně ložního prádla
  • Bar
  • Ručníky
  • BezpeÄ?nostní zámky
  • Úschovna zavazadel
  • Recepce 24 hodin
  • Cestovní/informační kancelář
  • Přístup kartou
  • SpoleÄ?ná místnost
  • Výtah
  • Parkoviště pro kola
  • prostor na frilovani
  • Bez snídaně
  • Ubytování 24 hodin